Komitet Organizacyjny XX Zjazdu PTDL  – Kielce

  1. mgr Anna Goliszek - przewodnicząca
  2. mgr Ewelina Błosińska
  3. mgr Beata Borkowska
  4. mgr Barbara Syta
  5. mgr Grażyna Antczak
  6. mgr Wiesława Gałczyńska
  7. mgr Agnieszka Piątkowska
  8. mgr Chojnacka Karolina
  9. mgr Paulina Cofór
  10. dr n. farm. Sławomir Białek